Toolkit Interprofessioneel samenwerken voor onderwijs

In de zorg werken vaak verschillende zorgprofessionals nauw samen. Dit vraagt om onderwijs gericht op het ontwikkelen van vaardigheden in interprofessionele samenwerking. De Zorgacademie is vanaf 2022 bezig met het doorontwikkelen de RIF-toolkit voor interprofessioneel samenwerken: de verzameling leeractiviteiten die zijn ontsloten bij afronding van het project RIF transmuraal in 2021. Voor de doorontwikkeling zijn bestaande ontwerpprincipes en werkvormen geïnventariseerd.

Tranzo Toolkit

Er is nu contact gelegd met Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University. Ook Tranzo heeft een toolkit interprofessioneel samenwerken ontwikkeld. De projectleider onderzoekt, samen met curriculacommissies en opleidingsontwerpers uit het onderwijs, of deze toolkit bruikbaar is voor het mbo en hbo.

Meer over het project Interprofessioneel samenwerken

GDPR