Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

Met het Kennismakingsprogramma Zorg en Welzijn ontdekken geïnteresseerden in zorg en welzijn in tien weken tijd de diversiteit aan werkvelden en passende bbl-opleidingen. Met dit regionaal transmuraal oriëntatieprogramma bieden we een duurzame ingang naar regionale (zij-) instroomtrajecten. Dit doen we door mensen goed te begeleiden in hun keuze voor de juiste werkgever en werkveld.

Waarom

De huidige instroom is onvoldoende om de sterk stijgende vraag naar medewerkers in zorg en welzijn op te vangen. De huidige tekorten worden alleen maar groter. Daarom kunnen we ons niet veroorloven om (potentieel) aanbod onbenut te laten. De instroom van nieuwe studenten in zorg en welzijn op peil houden vraagt om extra inspanning. We moeten op zoek naar andere doelgroepen en we moeten investeren in de juiste begeleiding aan nieuwe studenten.

Wat

Met het oriëntatieprogramma hebben we een toeleidingstraject gerealiseerd, gericht op brede kennismaking met zorg en welzijn en het leer/opleidingslandschap. Deelnemers krijgen voorlichting over onder meer communicatie en reflectievaardigheden, positieve gezondheid, balans werk/privé en financiën. Deelnemers die het 10-weekse programma succesvol doorlopen, kunnen een weloverwogen keuze maken voor een werkgever en een passend bbl-opleidingstraject.

Doel 2023

 • In 2023 ronden we vier programma’s af. Per programma nemen minimaal tien personen deel.
 • Ook verkennen we de mogelijkheden voor versnelde toeleiding op hbo-niveau.

Hoe

 • Alle aangesloten zorginstellingen en het ROC Tilburg participeren.
 • Werving en intake in samenwerking met Ik Zorg. Contactpunt ((Transvorm Talent Center).
 • We werken nauw samen met gemeenten en uitvoeringsorganisaties.
 • Brede werving onder diverse doelgroepen bbl’ers, zoals carrière-switchers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • We bereiden zittende medewerkers voor op de diversiteit van studenten die mogelijk een specifieke begeleiding/coaching nodig hebben.

Gerealiseerd

Vooruitblik

 • Startmomenten Kennismakingsprogramma Zorg en Welzijn zijn in januari, april en oktober.
 • Q1: Verkenning  versnelde toeleiding op hbo-niveau.

 

Regievoerders

 • Wilma Jackson, manager HR en Leerhuis, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
 • Margo van der Put, directeur Academie Welzijn en Gezondheid Den Bosch, Avans Hogeschool

Ambassadeurs

 • Lonneke de Haan, bestuurder Het Laar
 • Annet Boekelman, bestuurder Mijzo

Meer weten?

Marjella Adriaans

 

 

Marjella Adriaans, projectleider
madriaans@roctilburg.nl 

 

Volg ons op LinkedIn voor actuele ontwikkelingen