Leren samenwerken

Transmurale projecten

Wat houdt het in?

Tijdens een Minor werken studenten gedurende 20 weken in groepen aan een transmuraal project voor een opdrachtgever binnen het  werkveld. Op basis van een  praktijkvraagstuk onderzoeken de studenten waar voor de verschillende partners  kansen en mogelijkheden liggen om samenwerking op te pakken, de huidige samenwerking te verbeteren en/of gezamenlijk te komen tot een betere kwaliteit of continuïteit van zorg.  Minorgroepen zijn vaak multidisciplinair en leren samenwerken is een belangrijk aspect van het leerproces.

Een Minor is een vrij keuze-onderdeel binnen het HBO. Er zijn veel Minoren die zich lenen voor transmurale vraagstukken (zie onder: Voor wie?).

Voor wie?

HBO (alle opleidingen)

Minoren maken deel uit van het derde leerjaar HBO.
Studenten zijn vrij om te kiezen voor Minoren van alle opleidingen in Nederland.
Hieronder enkele mogelijkheden:

Avans Hogeschool:

Met name studenten van de 0pleidingen verpleegkunde en mens en techniek kiezen vaak voor een minor-opdracht waarin transmurale zorg een rol speelt.

Mogelijke Minoren:

De Avans innovatie studio is een bijzondere korte Minor variant waar studenten in cycli van 2 weken een prototype ontwikkelen voor een praktijkvraagstuk.

Fontys Hogeschool

Met name studenten in Bachelor verpleegkunde en de paramedische opleidingen kiezen voor een transmurale Minor-opdracht.

Mogelijke Minoren:

Leerdoelen en voorwaarden

Omdat de Minoren vrije keuzedelen zijn liggen de leerdoelen niet vast.
Vaak zullen wel de volgende componenten deel uitmaken van de doelen:

  • Planmatig/methodisch werken
  • Onderzoekend vermogen
  • Professionele houding en samenwerking

Tijdens een Minor project werken studenten in (multidisciplinaire) groepen 40 uur per week aan de opdracht.
Sommige Minoren worden gecombineerd met een stage. De studiebelasting is dan 20 uur / week.

Aanpak

Stap 1 Opdracht aanleveren vanuit praktijk
Voor het aanleveren van opdrachten kan het volgende tijdpad aangehouden worden:

  • Opdrachten die uitgevoerd worden in september – januari, uiterlijk indienen op 1 juni
  • Opdrachten die uitgevoerd worden in februari – juni, uiterlijk indienen op 1 december

Stap 2 Beoordeling/goedkeuring opdracht door contactpersoon opleiding

Stap 3 Kick-off/kennismaking met studenten en opdrachtgever.
Uitwisselen verwachtingen en afspraken maken voor samenwerking/afstemming.

Stap 4 Studenten maken projectcontract/plan van aanpak
Goedkeuring door opleidingsdocent, na feedback opdrachtgever.

Stap 5 Uitvoering plan van aanpak
Periodieke terugkoppeling en feedback momenten volgens afspraak in projectcontract.

Stap 6 Oplevering eindproduct en beoordeling

Beste practices

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn

GDPR