Transmurale stages en meeloopdagen

Wat houdt het in?

Studenten gaan bij elkaar in de keuken kijken door een of meer dagen met elkaar mee te lopen of van stageplaats te wisselen.

De uitwisseling staat in het teken van kennismaken met elkaar, met de organisatie en met haar cliëntgroepen. Daarnaast is het doel leren kijken met een transmurale bril van samenwerking over de muren van de eigen organisatie heen. Wat zie ik? Wat valt me op?  Kan ik dat op mijn werk ook toepassen? Of juist niet? Hoe kunnen zorg afstemmen? De student leert onderzoekend en bevragend en krijgt zicht op een deel van het zorgpad dat de patiënt/cliënt volgt en het belang van goede samenwerking tussen organisaties.Het leren is niet beperkt tot één onderwerp of thema, het gaat om leren vanuit een breed perspectief.

Een kijkje nemen bij een andere organisatie dan de eigen werkplek kan kortdurend zijn (meeloopdagen, shadowing) of voor een langere tijd (stage).

Meeloopdagen:

Vanuit verschillende zorginnovatiecentra (ZIC) worden transmurale uitwisselingen georganiseerd. Vaak tussen twee, soms met drie organisaties. De bedoeling is dat studenten elkaar de locatie laten zien waar ze stage lopen. De ene dag loopt een student mee met een medestudent en een andere dag omgekeerd. Het aantal dagen kan varieren, 1 meeloopdag per locatie lijkt voldoende.  Dus: bij 2 locaties 2 meeloopdagen, bij 3 locaties 3 meeloopdagen.

Stage:

Avans Hogeschool heeft gewerkt met een transmurale stagevariant waarbij studenten tijdens één stage kennis maken met twee werkvelden. Na 10 weken wisselen studenten met elkaar van stageplaats. De stageplaatsen van de studenten zijn aan elkaar gekoppeld door ketenzorg (bijvoorbeeld Neurologie ziekenhuis en Neurorevalidatie in het verpleeghuis).  Samen hebben de studenten de opdracht om een patiëntprobleem te onderzoeken en een verbetervoorstel te doen. Het biedt een mooie kans om in verschillende organisaties te kijken en na te denken over samenwerking en overdracht van zorg. 

Voor wie?

 • 3e en 4e jaar MBO verzorgende (IG) en MBO verpleegkundige.  Met name voor studenten die binnen een BBL traject opgeleid worden in één werkveld bij één werkgever.
 • 3e en 4e jaar (en eventueel jaar 2) HBO verpleegkunde en paramedische opleidingen. Voorwaarde is dan wel dat de stageduur 20 weken is om voldoende tijd te hebben voor de uitwisseling naast de reguliere stage opdrachten.
 • Het is lonend als werkbegeleiders ook een dag uitwisselen en direct in de praktijk kennis kunnen maken met de andere organisatie. Op die manier wordt de kans op implementatie van verbetervoorstellen van studenten vergroot.

Leerdoelen en voorwaarden

Het  is van belang  dat transmurale stage activiteiten aansluiten bij het onderwijscurriculum. Het kwalificatiedossier (MBO) en beroepsprofiel (HBO) zijn de kapstok waaraan transmurale leeractiviteiten worden opgehangen

Uitwisseling in de keten past bij:

MBO:
                Kwalificatiedossier MBO verpleegkunde  B1-K1-W5, B1-K1-W6 en B1-K2-W2
                Kwalificatiedossier MBO verzorgende IG en B1-K1-W7 en B1-K2-W2

HBO:       
                Verschillende Canmedsrollen, maar het accent ligt op organisatie en samenwerken:

Canmedsrol Samenwerking
Samenwerking Het ontwikkelen van competenties op het gebied van samenwerking met patiënten, cliënten of bewoners, zorgverleners en zorginstellingen. Voorbeelden: ketenzorg, verslaglegging en overdracht, ondersteuning mantelzorg, multidisciplinaire samenwerking en groepsdynamica. 

Canmedsrol Organisatie
Organisatie Het ontwikkelen van competenties over de wijze waarop zorg wordt georganiseerd. Voorbeelden: organisatiekunde, kleinschalige woonvormen, betaalbaarheid van de zorg, co ördinatie en continuïteit, indicatiestelling, zorg op afstand, patiëntveiligheid en werkklimaat

Aanpak

De organisatie van meeloopdagen kent 4 stappen:

 1. Contact leggen met ketenpartner om uitwisseling op te starten en tot een goede opdracht te komen voor de studenten.
 2. Samen met student kijken of en hoe meeloopdagen verwerkt kunnen worden in een consortium- of BPV-opdracht.
 3. Meeloopdagen faciliteren: laat roosterplanner meeloopdagen inplannen.
 4. Maak bij meeloopdagen gebruik van een voorbereidingsopdracht voor studenten over praktische en inhoudelijke zaken (zie werkblad).

Best Practices

 • ETZ (Cardiologie) en Amarant: HBO verpleegkunde, leerjaar 3 lees meer in dit Artikel Proeftuin
 • Avans Ketenstage met opdracht; HBO verpleegkunde, leerjaar 3.
 • ETZ  (Traumachirurgie) en De Wever (Damast Spinnewiel); meeloopdagen als onderdeel van transmurale BPV opdracht.
 • Thebe (Elisabeth) en Wever (Hazelaar, Miro) : Werkbegeleiders lopen vooraf met elkaar mee en wisselen kennis uit.
 • Artikel: Proeftuinen, hoe krijg ik mijn collega’s mee?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn

GDPR