Zorgacademie - Innovatie platform zorg en onderwijs in Midden-Brabant
info@zorgacademie-mb.nl

Individueel of in teamverband, met of zonder stage

Het laatste half jaar van de HBO opleiding is de afstudeerfase. 
Tijdens een afstudeerfase werkt een student aan een praktijkopdracht binnen een organisatie of netwerk. 
Doelstelling is onderzoek doen en implementatie van verbetervoorstellen.
Dat kan een student alleen of in teamverband doen. 
De afstudeeropdracht kan met een stage gecombineerd worden, maar dit is niet altijd het geval.

4e jaar HBO

Tijdens de afstudeerfase moet de student laten zien dat hij/zij start bekwaam is om als zelfstandig professional praktijkgericht onderzoek te doen en een implementatie-advies of verbetervoorstel te doen.

Stap 1 Opdracht aanleveren vanuit praktijk
De opdracht kan door een opdrachtgever of door de student in overleg met de opdrachtgever worden geformuleerd.
Voor het aanleveren van opdrachten kan hetvolgende tijdpad aangehouden worden:

  • Opdrachten die uitgevoerd worden in september – januari, uiterlijk indienen op 1 juni
  • Opdrachten die uitgevoerd worden in februari – juni, uiterlijk indienen op 1 december

 

Stap 2 Beoordeling/goedkeuring opdracht door contactpersoon opleiding

Stap 3 Kick-off/kennismaking met student(en) en opdrachtgever.
Uitwisselen verwachtingen en afspraken maken voor samenwerking/afstemming.

Stap 4 Studenten maken projectcontract/plan van aanpak.
Goedkeuring door opleidingsdocent, na feedback opdrachtgever.

Stap 5 Uitvoering plan van aanpak.
Periodieke terugkoppeling en feedback momenten volgens afspraak in projectcontract.

Stap 6 Oplevering eindproduct en beoordeling. 
Onderwijs is verantwoordelijk voor eindbeoordeling. Opdrachtgever wordt beoordelingsadvies gevraagd.