Karin van Montfort, trainer en coach bij Expertisecentrum Familiezorg

De zorg voor de cliënt optimaliseren

De zorg voor de cliënt optimaliseren. Dat is wat het Expertisecentrum Familiezorg wil. Doelstellingen zijn de familie betrekken en ondersteunen bij de zorg voor hun familielid en zorgverleners enthousiasmeren voor samenwerking met die familiezorgers. Dit sluit goed aan bij de visie van de Zorgacademie. Ook voor de Zorgacademie is samenwerking met deze informele zorgverleners cruciaal.

Familiezorg

“Familiezorg is ontstaan vanuit het gedachtegoed dat zorgverleners meer samen moeten werken met familie/mantelzorgers. “Gelijkwaardigheid en wederzijds respect, daar draait het om,” vertelt Karin van Montfort. Karin is  trainer en coach bij Expertisecentrum Familiezorg in Tilburg en vanuit die functie heeft zij onlangs een scholing verzorgd voor alle leden van het LWC-Algemeen Ziekenhuis. “De training berustte op 3 pijlers. Ik heb de methodiek van familiezorg overgedragen en verteld hoe de LWC-leden dat kunnen toepassen in hun eigen werk, in het ziekenhuis of in het onderwijs. Tot slot hebben we binnen de groep ideeën uitgewisseld hoe de methodiek familiezorg past in de overdracht naar studenten en waar deze een plaatsje kan krijgen in het curriculum.”

“Ook voor zorgverleners in het ziekenhuis is familiezorg belangrijk. Familie-ervaringen kunnen daar heel intens zijn. Daar start de zorg,” vertelt Karin vol passie. “Als een patiënt met bijvoorbeeld een CVA in het ziekenhuis belandt, dan is het noodzaak de familie daarbij te betrekken en ze ondersteuning te geven. Zo moet de familie weten hoe ze met de patiënt om moeten gaan, dat het voor zijn fysieke herstel goed is als hij blijft bewegen, ook met die arm waar hij misschien weinig meer mee kan. Daar moet je als zorgverlener meteen voorlichting over geven. Zo maak je familiezorg onderdeel van de zorg die je verleent en daar start ook de samenwerking. Je bent er dus niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de familie. Want, het gaat goed met de cliënt als het goed gaat met de familie. Als je dat inzicht hebt als zorgverlener ondersteun je iedereen.

“Wat ook uitgebreid aan de orde is geweest in de training, is dat je als docent of praktijkbegeleider zicht moet hebben op de context van de student. Dat je weet dat elke student zijn eigen verhaal meebrengt en dat dat gevolgen heeft voor hoe iemand leert. Dat hoort bij onderwijs; alleen dan kun je studenten begeleiden naar zelfbewuste personen die met hun diploma anderen gaan helpen in een zorgverlenende situatie.”

GDPR