april 11, 2014

Day

Heel zinvol en praktijkgericht RIBW Brabant, GGZ  Breburg en ROC Tilburg vormen samen de GGZ academie en verzorgen  workshops aan de opleidingen Verpleegkundige en Maatschappelijke Zorg. “Dat is heel bijzonder,” vertelt Tiny Leeuwis enthousiast. Zij is coördinerend begeleider bij RIBW Brabant. “Het is uniek dat we samen op deze manier een bijdrage leveren aan het...
Read More
Met zorgtechnologie het heft in eigen hand houden Watson, een supercomputer aan wie je vertelt wat de symptomen zijn van je ziekte en Watson stelt de diagnose. Een smartphone die je kunt gebruiken bij het meten van je glucose. Een app waarmee je zelf een hartfilmpje kunt maken en dat filmpje kun je doorsturen naar...
Read More
De zorg voor de cliënt optimaliseren De zorg voor de cliënt optimaliseren. Dat is wat het Expertisecentrum Familiezorg wil. Doelstellingen zijn de familie betrekken en ondersteunen bij de zorg voor hun familielid en zorgverleners enthousiasmeren voor samenwerking met die familiezorgers. Dit sluit goed aan bij de visie van de Zorgacademie. Ook voor de Zorgacademie is...
Read More

GDPR