Drie jaar samen werken

Wat heeft het opgeleverd?

SymposiumZorgacademie020Werkveld en onderwijs hebben samen de koers bepaald van de Zorgacademie Midden -Brabant. Samen werken zij aan de volgende doelen:

 • verbeteren curriculum
 • doorlopende leer- en begeleidingslijnen
 • terugdringing voortijdige uitval

Om dat te bereiken zijn 3 programmalijnen uitgezet:

 • zorgcliënt 2.0
 • zorgtechnologie
 • Leer-Werk-Communities

Deze programmalijnen zijn uitgewerkt en verankerd in een nieuwe opzet van het curriculum en in de Leer-Werk-Communities.

Resultaten

Wat hebben we na 3 jaar Zorgacademie bereikt?

 • Verbetering curriculum met als resultaten
 • Visiedocument Zorgcliënt 2.0’
 • Lesmodule Zorgtechnologie’
 • Domotica appartement
 • Pilot Simulatiesetting
 • Curriculum Verzorgende
 • Kort cyclisch evalueren Beroeps Product
 • Dag van Ervaringsdeskundigen
 • Geluksdag
 • Flipping vanuit het Vierkant
 • KWAZO rapportage
 • Doorlopende leer- en begeleidingslijnen met als resultaten doorlopende leerlijnen ‘VMBO/MBO’ en ‘VOZ/HVOZ
 • buddytrajecten
 • KWAZO rapportage
 • rollen en verantwoordelijkheden
 • digitaal studentenvoortgangsformulier
 • terugdringen voortijdige uitval: er lijkt een afname te zijn van het aantal studenten dat de opleiding voortijdig verlaat. Dit blijkt bijvoorbeeld uit gegevens van de Verpleegkundige Opleiding Ziekenhuizen. Cohort 2012 heeft na het tweede leerjaar slechts een uitval van 17%, een duidelijke afname ten opzichte van eerdere cohorten 2008 (38%), 2009 (45%), 2010 (39%) en 2011 (40%). Er zijn echter nog geen conclusies te trekken over het diplomarendement, omdat de cohorten nog niet alle leerjaren hebben afgerond.
 • Leer-Werk-Communities (LWC’s) met als resultaten ‘Teamontwikkeling’, ‘Deskundigheidsbevordering’, ‘Cliënt in beeld sessies’ en ‘Blauwdruk Samen werken en leren in LWC’s’.

Meer over deze resultaten kun je lezen in de kaarten van de resultaten.

GDPR