juni 26, 2015

Day

Donderdag 25 juni 2015 – De conferentie van de Zorgacademie Midden-Brabant, waarin de twee regievoerders van het eerste uur, Marjolein de Leeuw-Reulen en Veronique Holtmaat, vol trots vertelden over hoe onderwijs en werkveld samen de koers van de Zorgacademie hebben bepaald en wat de resultaten zijn van drie jaar samenwerking. Daarna een filmpje over de...
Read More
Wat heeft het opgeleverd? Werkveld en onderwijs hebben samen de koers bepaald van de Zorgacademie Midden -Brabant. Samen werken zij aan de volgende doelen: verbeteren curriculum doorlopende leer- en begeleidingslijnen terugdringing voortijdige uitval Om dat te bereiken zijn 3 programmalijnen uitgezet: zorgcliënt 2.0 zorgtechnologie Leer-Werk-Communities Deze programmalijnen zijn uitgewerkt en verankerd in een nieuwe opzet van...
Read More
Wilt u het filmpje zien? Klik dan hieronder op lees verder. Het filmpje start als u links onderaan in het filmpje klikt, links van de teller dus. Krijgt u het filpmje niet geopend? U vindt het ook op YouTube
Read More
De Zorgacademie Midden-Brabant is een netwerkorganisatie met een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en regievoerders. Algemeen Bestuur Hierin hebben zitting bestuurders van alle aangesloten organisaties. Dagelijks Bestuur   Regievoerders
Read More
Honderden banen in de zorg behouden door samenwerking Tot 2018 verdwijnen naar verwachting bijna 1.500 banen in de zorg in Midden-Brabant. Door intensieve samenwerking willen werkgevers, gemeenten, onderwijsinstellingen en UWV minimaal 300 banen behouden. Daarom hebben alle betrokken partijen donderdag 25 juni op initiatief van De Zorgacademie Midden-Brabant een intentieverklaring ondertekend. De intentieverklaring is een...
Read More

GDPR