Vacature Implementation Practitioner (IP-er)

De Zorgacademie Midden-Brabant is een netwerkorganisatie van zorgorganisaties en onderwijsinstellingen, die via diverse projecten werken aan een toekomstbestendige zorgsector. Eén van de projecten richt zich op transmuraal opleiden. In het kader van dit project worden de komende jaren transmurale opleidingsactiviteiten geïnitieerd en geïmplementeerd. Deze activiteiten worden gemonitord en kennis wordt binnen en buiten het netwerk met elkaar gedeeld.
Om dit te bereiken zijn er twee Implementation Practitioners (IP-er) aangesteld. De rol van IP-er betreft een combinatiefunctie waarbij je in dienst blijft bij je eigen werkgever en 2 à 3 dagen als IP-er voor de zorgacademie werkt. In verband met het vertrek van een IP’er komt er een vacature vrij voor 20 uur per week. Afhankelijk van de huidige aanstelling en functie wordt bekeken hoe dit concreet in te vullen.

De Implementation Practitioner wordt aangesteld om:

 1. Transmurale (sector overstijgende) activiteiten / proeftuinen te ontwikkelen en op te zetten binnen de partners van de zorgacademie in samenwerking met projectteam (per activiteit stelt de IP-er deze samen). Dit betekent in samenwerking met zorgorganisaties en onderwijs een sector overstijgend en keten georiënteerd werkplekleren te ontwikkelen waaraan studenten binnen de betrokken zorgorganisaties gezamenlijk deelnemen. In dit soort programma’s kunnen studenten uit meerdere onderwijsinstellingen (bv. MBO en HBO verpleegkundigen en verzorgenden) als ook medewerkers betrokken worden.
 2. Kennisdeling en uitwisseling over transmuraal opleiden tussen zorginstellingen binnen de regio te organiseren en faciliteren.
 3. Bij te dragen aan het uitdragen van de visie op transmuraal opleiden en de ontwikkeling van een kwaliteitsmonitor transmuraal opleiden.

Taken omvatten:

 • Transmurale behoefte van zorgvrager/organisaties in kaart brengen.
 • Op de hoogte zijn van landelijke ontwikkelingen in transmuraal opleiden en organisaties adviseren.
 • Op de hoogte zijn van transmurale activiteiten binnen de zorgacademie en verbinden van organisaties en afdelingen voor nieuwe activiteiten.
 • Verbinden van praktijkopleiders en werkbegeleiders in transmuraal opleiden.
 • Contact onderhouden met stakeholders binnen de zorgacademie.
 • Stimuleren, initiëren, faciliteren en organiseren van transmurale activiteiten binnen de zorgacademie.
 • Stroomlijnen van de transmurale activiteiten en efficiëntie in organisatie creëren.
 • Ondersteunen projectteam in het bewerkstelligen van gedragsverandering in teams t.a.v. transmuraal werken.
 • Ondersteunen bij knelpunten in transmuraal werken op organisatieniveau (docenten, werkbegeleiders, lecturer practitioners, management).
 • Optreden als ambassadeur voor samenwerking binnen de zorgacademie en transmuraal werken/opleiden voor management, teams, studenten.
 • Delen van kennis over transmurale activiteiten binnen en buiten de zorgacademie bijvoorbeeld door bijdragen aan de opzet van een platform en het organiseren en uitvoeren van workshops.
 • Ondersteunen formuleren van een regionale visie op transmuraal opleiden.
 • Ondersteunen bij opzetten van een kwaliteitsmonitor transmuraal opleiden.

Wij vragen iemand die werkzaam is bij één van de aangesloten organisaties van het RIF project[1], organisatie overstijgend kan werken en zich herkent in de volgende eigenschappen:

 • Verbinder
 • Teamplayer
 • Netwerker
 • Inspirator
 • Pro-actief
 • Rolmodel
 • Innovator
 • Kan snel schakelen
 • Organisator
 • Facilitator

Ervaring met transmurale samenwerking, interprofessioneel leren en/of zorgtechnologie is een pré.

Procedure:
Belangstellenden kunnen een korte motivatie en cv sturen naar Marlies Rutten, mrutten@zorgacademie-mb.nl voor uiterlijk 1 december 2019. De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 11 december. Voor meer informatie kun je je wenden tot:

 • De website van de zorgacademie
 • Mirjam Heinsbroek, Programmamanager, Tel.06-25102829, mheinsbroek@zorgacademie-mb.nl

Organisaties die deelnemen aan het RIF project zijn: Thebe, GGZ Breburg, Amarant, De Schakelring, ETZ, De Wever, Fontys, Avans, Tranzo, ROC Tilburg, Transvorm, Het Laar, Campus 013

GDPR