november 15, 2019

Day

De Zorgacademie Midden-Brabant is een netwerkorganisatie van zorgorganisaties en onderwijsinstellingen, die via diverse projecten werken aan een toekomstbestendige zorgsector. Eén van de projecten richt zich op transmuraal opleiden. In het kader van dit project worden de komende jaren transmurale opleidingsactiviteiten geïnitieerd en geïmplementeerd. Deze activiteiten worden gemonitord en kennis wordt binnen en buiten het netwerk...
Read More

GDPR