februari 26, 2021

Day

Een van de speerpunten van de Zorgacademie is Transmuraal Opleiden. Transmuraal opleiden zorgt voor beter gekwalificeerde medewerkers die voldoen aan de eisen van de nabije toekomst, omdat zij in staat zijn over de muren van hun eigen discipline/organisatie heen te kijken en samenwerken.Maar hoe doen we dat ‘Transmuraal Opleiden’ dan? De afgelopen 3 jaar werd in...
Read More

GDPR