Slagvaardig met heldere scope en resultaatgerichte projecten

‘Zorg en onderwijs hebben elkaar nodig. Daarom is cocreatie het adagium.’ Anita Wydoodt, voorzitter van het Algemeen Bestuur en John van Kuijk, voorzitter Leernetwerk van De Zorgacademie Midden-Brabant zijn geïnterviewd voor het nieuwe Transvorm Magazine. Zij vertellen enthousiast wat er mogelijk is als zorg- en onderwijsorganisaties de handen ineen slaan. Slagvaardig werken de aangesloten organisaties samen aan projecten op het gebied van onderwijsvernieuwing, behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals en sociale en technologische innovatie.

Het interview met Wydoodt (Raad van Bestuur van ETZ ) en Van Kuijk (directeur Wonen in de Wijk van Amarant) lees je hieronder.

GDPR