Zorgsector in Midden-Brabant groeit

Indicatoren update november 2023

Uit de jaarlijkse update van de arbeidsmarkt- en onderwijscijfers blijkt dat de zorgsector in Midden-Brabant groeit. Als we de instroom en uitstroom tegen elkaar afzetten, zien we dat de instroom op mbo- en hbo-niveau hoger was dan de uitstroom`van medewerkers. Dit betekent dat de sector groeit. Desondanks zijn er opnieuw meer zorgprofessionals vertrokken.

Tijdens de herijking van de Zorgacademie Midden-Brabant in 2020 zijn diverse arbeidsmarkt- en onderwijscijfers in kaart gebracht, indicatoren genoemd. Op basis hiervan en in overleg met het bestuur en het Leernetwerk van de Zorgacademie, zijn gezamenlijke strategische uitgangspunten geformuleerd en projecten gedefinieerd. Jaarlijks verzorgt Transvorm een update van de indicatoren.

De oktoberupdate geeft inzicht in de instroom in het onderwijs en het aantal gediplomeerden, de uitstroom van medewerkers en de ontwikkeling van de deeltijdfactor per branche.

De indicatoren zijn een graadmeter voor de situatie in Midden-Brabant totaal. Dat zijn meer organisaties dan de deelnemers binnen de Zorgacademie. Er zijn, naast de activiteiten van de Zorgacademie, ook andere factoren van invloed op de arbeidsmarktproblematiek. Desondanks geven de indicatoren wel een beeld van de context waarin de Zorgacademie zich bevindt. En ook van de gezamenlijke uitdaging waar de aangesloten organisaties voor staan en van de kansen. Zo blijkt uit de cijfers van oktober dat ongeveer 56% van de uitstroom is beïnvloedbaar is.

Update indicatoren 2023

GDPR