Projectevaluatie 2022-2023

Hoe beweegt de Zorgacademie Midden-Brabant mee met alle veranderingen in zorg en welzijn? Om een duidelijke antwoord te krijgen op die grote vraag, staan we de laatste maanden van 2023 en de eerste van 2024 stil bij wat er om ons heen gebeurt en hoe wij daar mee omgaan.

In januari 2022 startten we met een nieuwe ambitie en samenwerking op de twee thema’s ‘Onderwijsvernieuwing en Leven lang ontwikkelen’ en ‘Behoud en betrokkenheid zorgprofessionals’. Tegelijkertijd ontwikkelen de sector zorg en welzijn en de regio zich continu. Daarom willen we, twee jaar na de nieuwe start de herijkte strategie, ambitie en projectresultaten evalueren. Het doel: vergroten van betrokkenheid en draagvlak vanuit organisaties, het vergroten van de impact op arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken in zorg en welzijn en nagaan of de focusthema’s nog actueel zijn.

De evaluatie startte met de projectevaluatie. Deze projectevaluatie dient als input voor de individuele organisatie-gesprekken die plaatsvinden in januari 2024. Daarin blikken we terug op de afgelopen twee jaar en bespreken we de (toekomst)visie op de ambitie en samenwerking in de Zorgacademie. Op 15 mei vindt een gezamenlijke heisessie plaats met de elf bestuurders van de aangesloten organisaties en de deelnemers van het Leernetwerk van de Zorgacademie. We bespreken dan de uitkomsten van de individuele gesprekken en bepalen samen de toekomstige koers van de Zorgacademie.

 

GDPR