zorgcliënt 2.0

Category

De Zorgacademie - De plus voor de mantelzorger
Zorgcliënt 2.0 vraagt om andere professionals. De sectoren zorg en welzijn staan voor een grote uitdaging. Patiënten en cliënten willen meer zelf bepalen hoe en welke zorg ze willen ontvangen. Steeds vaker zoeken mensen op via internet wat mogelijkheden zijn en waar je het beste terecht kunt. Ook omdat ze zelf meer moeten bijdragen aan...
Read More

GDPR