Keten- of netwerkopdracht gekoppeld aan stage

Wat houdt het in?

De transmurale BPV-opdracht is onderdeel van de stage en wordt geïntegreerd binnen de stageopdrachten die horen bij het eigen curriculum.

Een transmurale stageopdracht kan op twee manieren worden ingevuld:

Twee of meerdere studenten lopen in verschillende werkvelden stage. In de stageperiode maken ze kennis met elkaars zorgpraktijk en werken aan een gezamenlijke transmurale stageopdracht. Samen met zorgprofessionals onderzoeken ze waar verbeterkansen liggen of obstakels weggenomen moeten worden om zorg zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten en daarmee kwaliteit en continuïteit van zorg te verbeteren.
Een student loopt stage in één werkveld en gaat vanuit dat werkveld op één thema op verkenning bij andere organisaties. De student onderzoekt of en hoe ketenorganisaties op dat thema van elkaar kunnen leren of beter/op een andere manier kunnen samenwerken.

Zowel bij de eerste als tweede benadering zijn de volgende uitgangspunten van belang:

De opdracht heeft betrekking op een onderwerp dat voor alle betrokken organisaties relevant is en/of een doelgroep betreft waar alle organisaties mee te maken krijgen.
De uitwerking van de opdracht levert een bijdrage aan de kwaliteit en/of continuïteit van transmurale zorg en aan transmurale kennis van student.
De opdracht is gekoppeld aan een opdracht vanuit school en wordt gebaseerd op een praktijk-/onderzoeksvraag van lectoraat, zorginstelling of netwerkorganisatie.
Studenten met verschillende opleidingsachtergrond kunnen betrokken zijn in één leeractiviteit. Transmurale samenwerking is namelijk bijna altijd ook interprofessionele samenwerking.

Voor wie?

Studenten van verschillende zorgopleidingen en leerjaren kunnen deelnemen aan dezelfde transmurale BPV-opdracht.

3e en 4e jaar MBO: de transmurale opdracht wordt met behulp van de tutor (docent in de praktijk) gekoppeld aan één of verschillende consortiumopdrachten en/of –examens en als zodanig ook beoordeeld.

3e en 4e jaar HBO: de transmurale BPV-opdracht is passend bij het curriculum van de eigen hogeschool.

Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) Avans Hogeschool:

3e leerjaar LP 9, er wordt koppeling gemaakt met een ketenzorgopdracht
4e leerjaar LP11, er wordt koppeling gemaakt met de afstudeerstage.

Mens en Gezondheid (FHMG) Fontys Hogeschool:

door projectaanpak binnen Fontys veel mogelijkheden om opdracht iom opdrachtgever vast te stellen.

3e leerjaar PL 3, er wordt koppeling gemaakt met een onderzoeks- en implementatieproject
4e leerjaar PL 4, er wordt koppeling gemaakt met de afstudeeropdracht

Leerdoelen en voorwaarden

In het kwalificatiedossier MBO of beroepsprofiel HBO moet de transmurale opdracht een duidelijke plek hebben. Is dat niet het geval dan komen de vervolgstappen transmuraal denken en doen zeker niet van de grond.

 Transmurale BPV-0pdrachten passen bij:

MBO:

               Kwalificatiedossier MBO verpleegkunde  B1-K1-W5, B1-K1-W6 en B1-K2-W2
               Kwalificatiedossier MBO verzorgende IG en B1-K1-W7 en B1-K2-W2
               Opdracht niet te groot en op directe zorg gericht
               Opdrachtuitwerking in consortiumopdracht meenemen als bewijslast

 HBO:

               Transmurale BPV opdracht raakt verschillende Canmedsrollen, maar het accent ligt op organisatie en samenwerken       

Aanpak

Een transmurale BPV-opdracht opzetten vraagt een gedegen voorbereiding.
Het kan alleen slagen als betrokkenen zich bewust zijn van en open staan voor de veranderende zorg en zorgvrager en het belang van transmurale samenwerking.

De aanpak van een goede voorbereiding bestaat uit 5 stappen:

  1. Voorbereiding
  2. Opdrachtformulering
  3. Logistieke planning en afspraken
  4. Afronding
  5. Terugkoppeling van bevindingen

Meer informatie in: Stappenplan transmurale BPV-opdracht opzetten en formulier BPV-opdracht

Waar in bovenstaande aanpak onderwijs en werkveld gezamenlijk een opdracht formuleren en uitzetten kan ook gewerkt worden met een opdracht vanuit de praktijk of lectoraat.

Best Practices

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn

GDPR