Geen categorie

Category

“Samen bieden we studenten ruimte voor onderzoek en innovatie” “Onze deelname aan De Zorgacademie brengt ons twee belangrijke plussen”, legt Anouk van Lange uit. Zij is opleidingscoördinator Verpleegkunde van Avans Hogeschool en lid van de Stuurgroep van De Zorgacademie. “Nu kunnen we studenten HBO Verpleegkunde in samenwerking met bijvoorbeeld de ziekenhuizen ruimte bieden voor onderzoek...
Read More
“LeerWerkCommunity als proeftuin voor de zorg” “Doordat we samenwerken bij de opleiding van nieuwe zorgprofessionals, leiden we heel hoog op. Dat heeft als plus dat studenten na hun diploma meteen inzetbaar zijn als beroepsbeoefenaar binnen de zorg”, stelt Sacha van Dijk, opleidingsadviseur van het TweeSteden ziekenhuis. Sacha is ook betrokken bij de ontwikkeling van de...
Read More
‘Alle kans om kennis en ervaring te verknopen en mensen te verbinden’ ‘We kijken steeds meer op een andere manier naar de zorg voor patiënten en cliënten’, legt Joëlle Tacke uit. Zij is coördinator programmalijn Zorgcliënt 2.0 binnen De Zorgacademie. ‘Leerden we vroeger dat je moest inspelen op de zorgvraag van een patiënt of cliënt...
Read More
Dinsdag 5 maart – Een belangrijke dag voor De Zorgacademie, het is de start van drie leerwerkcommunities (LWC’s):  van het Algemeen Ziekenhuis, van de VV&T regio Waalwijk en van de VV&T regio Tilburg.  In deze LWC’s gaan werkveld, vmbo, mbo en hbo intensief samen werken aan de inhoud van het onderwijs én aan de begeleiding van studenten....
Read More
Nelinca Verseijl van De Schakelring
‘Er ontstaan binnen Zorgacademie Midden-Brabant mooie matches’ ‘Ik durf te zeggen dat er binnen De Zorgacademie mooie matches ontstaan’, vertelt Nelinca Verseijl van ouderenzorgorganisatie Schakelring. ‘Wij werken als instelling plezierig samen met ROC Tilburg. Samen hebben we bijvoorbeeld vier groepen BBL-leerlingen. Dat gaat prima. De lijnen zijn kort en als het nodig is, kunnen we direct...
Read More
1 5 6 7

GDPR