Geen categorie

Category

Donderdag 25 juni 2015 – De conferentie van de Zorgacademie Midden-Brabant, waarin de twee regievoerders van het eerste uur, Marjolein de Leeuw-Reulen en Veronique Holtmaat, vol trots vertelden over hoe onderwijs en werkveld samen de koers van de Zorgacademie hebben bepaald en wat de resultaten zijn van drie jaar samenwerking. Daarna een filmpje over de...
Read More
Wat heeft het opgeleverd? Werkveld en onderwijs hebben samen de koers bepaald van de Zorgacademie Midden -Brabant. Samen werken zij aan de volgende doelen: verbeteren curriculum doorlopende leer- en begeleidingslijnen terugdringing voortijdige uitval Om dat te bereiken zijn 3 programmalijnen uitgezet: zorgcliënt 2.0 zorgtechnologie Leer-Werk-Communities Deze programmalijnen zijn uitgewerkt en verankerd in een nieuwe opzet van...
Read More
Wilt u het filmpje zien? Klik dan hieronder op lees verder. Het filmpje start als u links onderaan in het filmpje klikt, links van de teller dus. Krijgt u het filpmje niet geopend? U vindt het ook op YouTube
Read More
De Zorgacademie Midden-Brabant is een netwerkorganisatie met een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en regievoerders. Algemeen Bestuur Hierin hebben zitting bestuurders van alle aangesloten organisaties. Dagelijks Bestuur   Regievoerders
Read More
Honderden banen in de zorg behouden door samenwerking Tot 2018 verdwijnen naar verwachting bijna 1.500 banen in de zorg in Midden-Brabant. Door intensieve samenwerking willen werkgevers, gemeenten, onderwijsinstellingen en UWV minimaal 300 banen behouden. Daarom hebben alle betrokken partijen donderdag 25 juni op initiatief van De Zorgacademie Midden-Brabant een intentieverklaring ondertekend. De intentieverklaring is een...
Read More
De zorg verandert snel. Patiënten en cliënten willen meer zelf bepalen hoe en welke zorg ze willen ontvangen. Zorgprofessionals moeten steeds beter inspelen op deze vraag én familie en netwerk weten te betrekken bij de zorg. Dat vraagt om een andere aanpak bij het opleiden van huidige en nieuwe zorgprofessionals.  Het vierkant in het DNA...
Read More
“Luister naar me, vraag aan me hoe het met me gaat, spreek mij aan en niet mijn man, ik ben niet verstandelijk beperkt. En, zit iemand in een rolstoel en wil je iets vragen? Zak dan door je knieën, dat is prettiger.” Dit is de boodschap die mevrouw Bekers studenten van de School voor Gezondheidszorg...
Read More
“Gezamenlijkheid, daar draait het om” 2015 is een feit! Natuurlijk kijken we vooruit, maar dit is ook een mooi moment om terug te blikken naar datgene wat de Zorgacademie bereikt heeft. Er is veel werk verricht en veel om trots op te zijn. Uniek is dat medewerkers vanuit de zorg en vanuit het onderwijs daar...
Read More
Een hele waardevolle samenwerking! Nelinca en Jose zitten in het LWC VV&T Waalwijk. Nelinca vanuit Schakelring en Jose vanuit ROC Tilburg. Geen directe collega’s dus, maar zo voelen ze dat wel. En dat is pure winst na ruim 1 jaar Zorgacademie. Als we daarbij optellen dat de BBL-groep Verzorgende in Waalwijk minder uitval kent, praktijk...
Read More
1 2 3 4 5 6 7

GDPR