Blog

Category

“Samen veilige en stimulerende leeromgeving creëren” Ze vormen een goed team dat binnen Servicecentrum Het Laar in Tilburg elk jaar een grote groep leerlingen begeleid. Praktijkopleiders José Vermeer en Anita van der Ham. De één met een dijk aan ervaring binnen Het Laar, de ander vanuit ROC Tilburg. José, die ook betrokken is bij de...
Read More
“Curriculum zo opbouwen dat opleiding en praktijk perfect aansluiten” “Voor de sector Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (VV&T) zijn er binnen De Zorgacademie twee LeerWerkCommunities (LWC’s) in ontwikkeling”, legt Tineke Molenschot uit. Zij is als opleidingsadviseur van De Wever nauw betrokken bij de werkgroepen die de LWC in Waalwijk en die van Tilburg voorbereiden. Tineke...
Read More
‘Inspelen op inzet van nieuwe technologieën en domotica’ ‘Het gebruik en de inzet van nieuwe technologieën en domotica in de zorg is sterk in opkomst. Het biedt vele voordelen, mensen kunnen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen. Het vraagt van zorgverleners wel een andere manier van werken. Daar spelen we binnen De Zorgacademie op in’, legt...
Read More
‘Alle kans om kennis en ervaring te verknopen en mensen te verbinden’ ‘We kijken steeds meer op een andere manier naar de zorg voor patiënten en cliënten’, legt Joëlle Tacke uit. Zij is coördinator programmalijn Zorgcliënt 2.0 binnen De Zorgacademie. ‘Leerden we vroeger dat je moest inspelen op de zorgvraag van een patiënt of cliënt...
Read More
Marlies Peusens over De Zorgacademie
‘Binnen De Zorgacademie samen komen tot goede visie’ Met elkaar meedenken Voorafgaand aan het overleg met haar collega’s van het ROC en het werkveld, legt Marlies Peusens uit wat voor haar de plus is van De Zorgacademie. ‘We denken echt met elkaar mee. Samen komen we tot een goede, gezamenlijke visie om in te spelen...
Read More
Marjan van de Meer, docent ROC en branchecoördinator VV&T en AZ
“Samenwerking binnen De Zorgacademie werkt aanstekelijk!” “De plus van De Zorgacademie is voor mij het feit dat de lijntjes van en naar de zorginstellingen kort zijn. En dat we vanuit een gezamenlijkheid werken aan nieuwe structuren,” stelt docente en coördinator Marjan van de Meer. Ze legt uit wat dat in de praktijk betekent.  We beginnen...
Read More
Veronique Holtmaat over de Zorgacademie
We ‘plussen’ elkaars expertise, kennis en ervaring’ Nieuwe ideeën Binnen De Zorgacademie is inmiddels een flink aantal medewerkers actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën voor leren en werken in de zorg. Er zijn diverse werkgroepen en sub-werkgroepen actief met professionals vanuit het ROC, Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen én zorginstellingen uit Midden-Brabant. Ieders...
Read More
De Zorgacademie - De plus voor de mantelzorger
Zorgcliënt 2.0 vraagt om andere professionals. De sectoren zorg en welzijn staan voor een grote uitdaging. Patiënten en cliënten willen meer zelf bepalen hoe en welke zorg ze willen ontvangen. Steeds vaker zoeken mensen op via internet wat mogelijkheden zijn en waar je het beste terecht kunt. Ook omdat ze zelf meer moeten bijdragen aan...
Read More
Robert van Berkel
“Makkelijker om verbindingen te leggen met andere branches” Robert van Berkel ”Wij vonden het als Amarant belangrijk om mee te doen met De Zorgacademie,” zegt Robert van Berkel, manager van de Amarant Academie. “We wilden graag meer betrokken zijn bij de inhoud van de opleidingen. Ook willen we helpen om opleidingen meer op e lkaar te...
Read More
Petra Spapen van St. Elisabeth Ziekenhuis
‘Wij kunnen veel van anderen leren’ Petra Spapen ‘We werken als ziekenhuis al jaren plezierig samen met het TweeSteden ziekenhuis en opleidingsinstituten als ROC Tilburg, Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool’, legt Petra Spapen uit. Zij is coördinator Verpleegkundige Opleidingen van het Opleidings- en Onderzoekscentrum van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Samenwerking ‘Ik zie duidelijk plussen aan de...
Read More
1 2 3

GDPR